Avís Legal

Benvingut la pàgina WEB de Súper Montserrat, S.L.U.
A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepte les clàusules detallades en aquest document.


1-IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que http://www.smontserrat.com es un domini de l’empresa Súper Montserrat, S.L.U amb domicili social en Carrer Sant Mori 1 – 17487 Empuribrava i amb telèfon +34 972 45 70 01
La societat es denomina Súper Montserrat, S.L.U amb CIF B17230368 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 260, Folio 114, Sección 8, Hoja GI-4612, Inscripción 13.

2-NORMES D’UTILITZACIÓ
L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conte, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Súper Montserrat, S.L.U o les empreses del seu grup son titulars o amb llicencies legítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT
La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.
De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.
Súper Montserrat, S.L.U no es responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
Súper Montserrat, S.L.U no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:
• Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, boquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions
• Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
• Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
• Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix
L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícits o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.
Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5- Legislació
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.